برای این پست قسمت دوم فول آلبوم داریوش رو برای دانلود قرار دادم که شامل تمام آلبومهای رسمی داریوش میشود.  عزیزانی که بعضی از این آلبومها رو ندارند میتونند دانلود کنند.


​آلبوم : آهای مردم دنیا

۱٫ آهای مردم دنیا …………………………………. دانلود

۲٫ گفتگو با دل ……………………………………… دانلود

۳٫ آینه ……………………………………………….. دانلود

۴٫ تکیه بر باد ……………………………………….. دانلود

۵٫ نیایش …………………………………………….. دانلود

۶٫ دل من ……………………………………………. دانلود

۷٫ سهم من …………………………………………. دانلود

۸٫ با من از ایران بگو ………………………………. دانلود


مسبب

  ۱٫ مسبب  …………………………………………. دانلود

۲٫ زهره   ………………………………………….. دانلود

۳٫ سقف (گوگوش) ……………………………… دانلود

۴٫ بالای نی ……………………………………….. دانلود

۵٫ منتظر (گوگوش) ……………………………… دانلود

۶٫ چی بگم  ………………………………………. دانلود

۷٫ مثل تو (گوگوش) …………………………….. دانلود

۸٫ من و دل  ………………………………………. دانلود


آلبوم : هم صدا

۱٫ هم صدا …………………………………………. دانلود

​۲٫ خانه سرخ ………………………………………. دانلود

۱٫ سال ۲۰۰۰………………………………………. دانلود

۴٫ خاموش نمیرید …………………………………. دانلود

۵٫ روله ……………………………………………… دانلود

۶٫ پند حافظ ………………………………………… دانلود

۷٫ وطن …………………………………………….. دانلود

۸٫ گلایه …………………………………………….. دانلود


آلبوم : امان از

۱٫ دو مسافر ………………………………………. دانلود

۲٫ روز مبادا ………………………………………… دانلود

۳٫ شاید باید ……………………………………….. دانلود

۴٫ تمام من ………………………………………… دانلود

۵٫ امان از… ……………………………………….. دانلود


آلبوم : سفره سین

۱٫ بالای نی …………………………………………… دانلود

۲٫ چی بگم …………………………………………… دانلود

۳٫ چکامه سفره سین ………………………………. دانلود

۴٫ عصر ما (هاتف) …………………………………… دانلود

​۵٫ کودکی ها (هاتف) ………………………………. دانلود

۶٫ ساده (هاتف) …………………………………….. دانلود

۷٫ خسته نشو (هاتف) …………………………….. دانلود


آلبوم : کهن دیارا

۱٫کهن دیارا ……………………………………….. دانلود

۲٫بمان مادر ……………………………………….. دانلود

۳٫در این بن‌بست ………………………………… دانلود


آلبوم : دوباره میسازمت وطن

۱٫ دوباره می‌سازمت وطن ………………………….. دانلود

۲٫ حرکت  ……………………………………………….. دانلود

۳٫ آذرآبادگان …………………………………………… دانلود

۴٫ ایران نگاه کن  ………………………………………. دانلود

۵٫ افسانه‌ها ……………………………………………. دانلود


آلبوم : کنسرت در پالاس

۱٫ سلام ……………………………………… دانلود

۲٫ پریا ………………………………………… دانلود

۳٫ نفرین نامه ……………………………….. دانلود

​۴٫ روزگار نامهربون ………………………… دانلود

۵٫بن‌بست-جنگل-پنجره  ………………….. دانلود

۶٫ مسبب ……………………………………. دانلود

۷٫ زندونی …………………………………… دانلود

۸٫ کوچه به کوچه ………………………….. دانلود

۹٫ نامه به وطن …………………………….. دانلود

۱۰٫ کارون …………………………………… دانلود

۱۱٫ ای ایران ……………………………….. دانلود


آلبوم : ندیم

۱٫ ندیم …………………………………………….. دانلود

۲٫ روزگار نامهربون ………………………………. دانلود

۳٫ نشانی از تو میبینم …………………………. دانلود

۴٫ فاجعه ………………………………………….. دانلود

۵٫ به من نگو دوست دارم ……………………… دانلود

۶٫ عشق بی‌حاصل ……………………………… دانلود

۷٫ چی میشه گفت ……………………………… دانلود

۸٫ گذشته‌های دور ……………………………… دانلود

۹٫ بوی خوب گندم ………………………………. دانلود

۱۰٫ رهایی ……………………………………….. دانلود


​آلبوم : صحنه۱

۱٫بمان مادر …………………………………………………. دانلود

۲٫رهگذر عمر ……………………………………………….. دانلود

۳٫سقوط /بوی گندم /اجازه …………………………….. دانلود

۴٫خونه ………………………………………………………. دانلود

۵٫مرا به خانه ام ببر ……………………………………….. دانلود

۶٫شقایق ……………………………………………………. دانلود

۷٫پریا …………………………………………………………. دانلود

۸٫آهای مردم دنیا…………………………………………… دانلود

۹٫نازنین ……………………………………………………… دانلود

۱۰٫تلافی /به من نگو/تنگ غروبه ………………………. دانلود

۱۱٫زندونی ………………………………………………….. دانلود


آلبوم : صحنه ۲

۱٫گلایه ………………………………………… دانلود

۲٫یاور همیشه مومن ………………………… دانلود

۳٫بنبست/جنگل/پنجره ………………………. دانلود

۴٫دستای تو …………………………………… دانلود

۵٫مسبب ………………………………………. دانلود

۶٫دل من ……………………………………….. دانلود

۷٫گذشته های دور ……………………………. دانلود

۸٫سال۲۰۰۰  ………………………………….. دانلود

۹٫وطن …………………………………………. دانلود


آلبوم : صحنه ۳

۱٫ فریاد زیر آب ………………………………………….. دانلود

۲٫ وطن  ………………………………………………….. دانلود

۳٫ زندونی  ………………………………………………. دانلود

۴٫ حادثه  ………………………………………………… دانلود

۵٫ شقایق ……………………………………………….. دانلود

۶٫ مرا به خانه‌ام ببر ……………………………………. دانلود

۷٫ اجازه  …………………………………………………. دانلود

۸٫ ای عشق  ……………………………………………. دانلود

۹٫ آهای مردم دنیا  ……………………………………… دانلود

۱۰٫ چشم من ……………………………………………. دانلود

۱۱٫ حسود ……………………………………………….. دانلود

۱۲٫ تلافی /به من نگو دوست دارم …………………….. دانلود

۱۳٫ رازقی  ………………………………………………. دانلود

نوشته شده توسط ساواش در سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱ |